Suikerziekte

Suikerziekte is wereldwijd een enorm groot probleem. Steeds meer mensen hebben suikerziekte, en dit aantal zal in de toekomst blijven toenemen. De afgelopen 30 jaar is het aantal personen met suikerziekte verviervoudigd! Momenteel hebben 1 op de 11 volwassenen wereldwijd suikerziekte.

 Ondanks dat we met onder andere medicatie patiënten met suikerziekte kunnen behandelen, kan suikerziekte voor een patiënt enorme problemen opleveren. Op den duur kunnen suikerziekte patiënten hart- en vaatziekten, blindheid, nierfalen en zenuwstoornissen ontwikkelen. Dit heeft allemaal te maken met de verhoging van de bloedsuikerspiegel, het kenmerk van suikerziekte. Het is dus uiterst belangrijk om suikerziekte te voorkomen.

Waarom komt suikerziekte steeds vaker voor?

We zijn tegenwoordig op de hoogte van allerlei factoren die de kans op het krijgen van suikerziekte verhogen. Ten eerste worden we alsmaar ouder. Des te ouder we zijn, des te hoger de kans op suikerziekte (vandaar vroeger ook de benaming “ouderdomssuikerziekte”). Ten tweede kampen meer en meer mensen tegenwoordig met overgewicht, terwijl we minder zijn gaan bewegen. Ook dit draagt bij aan het risico op het krijgen van suikerziekte. De belangrijkste reden waarom mensen suikerziekte krijgen, is aanleg. Als er in uw directe familie suikerziekte voorkomt, is dan kans dat u dit ook krijgt hoger. Ondanks dat we op de hoogte zijn van deze factoren, kunnen we nog altijd niet goed verklaren waarom de ene persoon wel suikerziekte krijgt, en de andere niet.

Wat is de rol van voeding hierin?

Een verklaring voor de flinke toename van het aantal mensen met suikerziekte wordt gezocht in onze voeding. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde bestandsdelen van onze voeding betrokken zijn bij het krijgen van suikerziekte. De afgelopen jaren zijn de samenstelling en bereidingsmethoden van onze voeding enorm veranderd. Onze voeding bevat tegenwoordig veel suiker, en de bereidingsmethoden zijn zodanig aangepast dat de producten beter smaken, beter uitzien en langer houdbaar zijn. Wat de gevolgen hiervan zijn, leest u hier